Zarząd

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego- jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r – o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 133, poz. 654 z późn. zmianami), która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym wydz. Gospodarczy w Koszalinie w dniu 15 lipca 1998roku. Założycielem BTBS jest Miasto Białogard, które posiada 100% udziałów.

Spółką kieruje na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2020r. z dnia 3.07.2020r. Prezes Zarządu  w osobie Pani Agnieszka Tarnecka. 
Prezes Zarządu sprawuje jednoosobowo zarządzanie Spółką. Organ nadzoru sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z trzech osób.
 Prezes Zarządu sprawuje jednoosobowo zarządzanie Spółką. Organ nadzoru sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z trzech osób.

 

Przedmiotem działania Spółki jest realizacja zadań towarzystwa budownictwa społecznego polegającego na budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu. Ponadto do działalności Spółki należy również:
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- przeprowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb   mieszkalnych,
- sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi na zasadach zlecenia,
- pełnienie funkcji inwestora zastępczego w budownictwie,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- przeprowadzenie rozbiórek i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne.
 

                Białogardzkie TBS zarządza i administruje własne zasoby mieszkaniowe budynków przy ulicy: Wileńskiej 4, Kr. Jadwigi 3A, Świętochowskiego 16, Reymonta 3, Reymonta 8, Piłsudskiego 21 i 21A, w tym lokale użytkowe w budynkach przy ulicy: Reymonta 3, Reymonta 8 i Piłsudskiego 21, o łącznej powierzchni użytkowej 4.801,44m2.

Do zakresu administrowania lokalami mieszkalnymi wchodzi także gospodarka remontowa wykonywana własnymi siłami i na zasadzie zlecenia.

Spółka zajmuje się również zarządzaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi w ilości 288 budynków
o łącznej powierzchni 119.207,66 m2.

W ramach zarządu Spółka podejmuje decyzje i dokonuje czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno- finansowej nieruchomości oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację budynków.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi: 18 823 800,00 .

Do Zarządu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych oraz zapisy aktu założycielskiego Towarzystwa.