Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Białogard ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18

78-200 Białogard

 

tel. 094/31244-26
fax. 094/31264-44

numery wewnętrzne:

Sekretariat                                  94 312 44-26
Rozliczenie mediów                    94 312 44-27
Księgowość BTBS, Płace             94 312 87-59
Główna Księgowa                        94 312 85-26
Wspólnoty- Księgowość              94 312 89-75
Wspólnoty- Czynsze                    94 312 88-23
Dział Techniczny – Zam. Publ.    94 312 91-15
Administracja – rejon I              501-258-224
Administracja – rejon II              535-931-033
Administracja –Koordynator        501-258-395
Inspektor Nadzoru                       501-258-223